Test de Velocitat

Fes el test un cop per comprovar la teva velocitat. Fes-lo varies vegades per a millorar-la!

Temps: 0 Velocitat: 0 ppm Precisió: 0
[Wikipedia] Jackie_Chan
L'èxit del gènere acció/comèdia (1980-1987)