El dit anular (II)

1.-  Pulsant les tecles X i el punto.
En aquest exercici t'expliquem com has de col·locar els dits per a pulsar les tecles 'X' i '.'.
2.-  x. x. x. x. x. x. x. x. x. x. x. x. x. x. x. x. x. x. x. x.
3.-  xa. xe. xi. xo. xu. xy. xa. xe. xi. xo. xu. xy. xa. xe. xi.
4.-  axa. axe. axi. axo. axu. axy. axa. axe. axi. axo. axu. axy.
5.-  exa. exe. exi. exo. exu. exy. ixa. ixe. ixi. ixo. ixu. ixy.
6.-  oxa. oxe. oxi. oxo. oxu. oxy. uxa. uxe. uxi. uxo. uxu. uxy.
7.-  taxi. exacto. excusar. exhumar. excitar. excluir. indexar.
8.-  relax. reflexionar. oxigenar. oxidable. exclusivo. textil.
9.-  sexismo. externo. existir. lexema. convexo. eximir. elixir.
10.- sexista. desintoxicar. xifoides. marxismo. examen. coaxial.
11.- sexo. sexy. latex. extra. claxon. boxeo. boxear. conexion.
12.- toxina. unisex. asexuado. sexual. inexorable. anexo. flex.
13.- exfoliar. exaltar. auxilio. oxido. extremidad. extensible.
14.- oxidar. anexo. extrovertir. conexo. exuberante. excluyente.