Certificat

Completa totes les lliçons i els exercicis del curs de mecanografía d'ARTypist per a obtindre el certificat.

Per a que pugam expedir el certificat deuràs completar totes les lliçons i els exercicis com a membre d'ARTypist, ja siga usant el teu compte de Facebook o el teu correu electrónic, de tal manera que pugam tindre en compte el teu progrés.

El certificat del Curs Online de Mecanografia d'ARTypist es un document PDF que pot ser visualitzat en qualsevol dispositiu. Podràs imprimir-lo a casa o compartir-lo amb les empreses per e-mail.

Els nostres certificats disposen d'un codi de seguretat de tal manera que qualsevol persona amb una copia digital o física pot verificar la seva autenticitat.