Cóm es calcula la puntuació?

Explicació

La precisió i la velocitat són els dos únics factors que s'utilitzen a l'hora de calcular la puntuació.

La puntuació es calcula de la següent manera:

  • La velocitat puntua tant com pulsacions per minut hages aconseguit al finalitzar l'exercici. Si has aconseguit 127 ppm, llavors sumaràs 127 punts.
  • La precisió és el que més puntua, cada unitat val per 5. Pots aconseguir fins a 500 punts per ella si finalitzes l'exercici sense errades. Per exemple, si has aconseguit un 98% de precisió, sumaràs (5 * 98) = 490 punts.
  • Adicionalment hi ha un bonus que pot arribar als 250 punts. Aquest bonus s'aconsegueix finalitzant l'exercici sense haver comès errades i sense haver pulsat la tecla d'esborrar. Més a baix t'expliquem detingudament el funcionament del bonus.
  • Existeix també una puntuació negativa, que consisteix en restar 50 punts per cada error comés (a partir de 2 errors). Per posar un exemple, si comets uno o dos errors no pasa res, no restaràs cap punt; per tres errors restaràs 50 punts, per 4 seran 100, per 5 seran 150 i així successivament. En general es restarà 50 * (NumeroDeErrades - 2).

El bonus no serà negatiu en cap cas, i es calcularà sobre la base al nombre d'errades que faces i al nombre de vegades que es prem la tecla d'esborrar (quantes menys millor). La forma de calcular-lo és la següent:

  • +250 punts si no es comet cap errada ni es prem la tecla d'esborrar
  • +150 punts si es comet una errada i no s'ha pres la tecla d'esborrar
  • +50 punts si s'han comés dos errades i no s'ha pres la tecla d'esborrar
  • +50 punts si no s'han comés errades però s'ha pres la tecla d'esborrar un único cop
  • 0 punts en els demés casos

Exemples Pràctics

Exemple 1: suposa que finalitzes l'exercici amb una velocitat de 68 ppm i una precisió del 100%:

Puntuació = 68 + 5*100 = 568 + 250 de bonus = 818 punts

Exemple 2: el cas d'una persona normal, que escriu a 92 ppm i que ha comés una única errada, amb un 99% de precisió obtendría 737 punts:

Puntuació = 92 + 5*99 = 587 + 150 bonus = 737 punts

Exemple 3: suposa que finalitzes amb 235 ppm a costa d'un 95% de precisió per haver comés 3 errades, llavors obtindries:

Puntuació = 235 + 5*95 = 610 - 50 punts = 660 punts

Exemple 4: anem al cas d'una persona que escriu molt ràpid però també comet moltes errades. Sposa que finalitzes amb 598 ppm però a costa d'un 78% de precisió per haver comés 13 errades, la puntuació serà:

Puntuació = 598 + 5*78 = 988 - 550 punts = 438 punts

Exemple 5: ara un cas extrem, suposa que finalitzes amb 402 ppm i has fet 19 errades, obtenint un 68% de precisió:

Puntuació = 402 + 5*68 = 742 - 850 punts = -112 = 0 punts

Conclusió

Com pots comprobar clarament en els exemples, aquest sistema premia la precisió per damunt de tot.

La tàctica és clara, aprendre a pulsar correctamente les teclas i anar a poc a poc tractant d'augmentar la velocitat, però sempre amb compte de no fer errades

¡compte amb les errades! i ¡Molta sort!