El dit cor (II)

1.-  Pulsant les tecles C i coma (,).
En aquest exercici t'expliquem com has de col·locar els dits per a pulsar les tecles 'C' i ','.
2.-  c, c, c, c, c, c, c, c, c, c, c, c, c, c, c, c, c, c, c, c,
3.-  ca, ce, ci, cu, cy, ca, ce, ci, cu, cy, ca, ce, ci, cu, cy,
4.-  aca, ece, ici, ucu, icy, aca, ece, ici, ucu, icy, aca, ece,
5.-  club, verificar, valencia, descifrable, neceser, clan, cal,
6.-  eficiencia, circunferencia, cachete, iniciar, venecia, caja,
7.-  salchicha, nuececilla, cual, chicharrear, acariciar, cesar,
8.-  rectificar, crecer, calificar, abstinencia, reacuñar, laca,
9.-  detective, desenmarañar, castaña, abuchear, descuajar,
10.- incalificable, inyectar, descalcificar, encariñar, acechar,
11.- desclasificar, judicial, licenciatura, ceñir, abuchear,
12.- cebada, jinete, cuñada, inscribir, clarificar, adyacente,
13.- recrudecer, calificable, encarecer, chinchilla, creyente,
14.- tic, caña, chufa, trucha, luchar, karateca, tac, anclar,