Monstruozilla

El monstre ha escapat de les montanyes i s'està apropoant a la teva ciutat...

La teva ciutat és la primera, pero el monstre planeja destruir la terra!

Evita la destrucció del planeta!